Chính sách bảo mật

Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn

Khi sử dụng dịch vụ tại website PiChainShop.Net, bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của PiChainShop và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại.

Trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của PiChainShop.Net

Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại trang web PiChainShop.Net. Bạn không được có những hành động, thực hiện, cổ vũ, can thiệp, xâm nhập dữ liệu của hệ thống máy chủ của chúng tôi. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho Ban Quản Trị website PiChainShop.Net ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống theo địa chỉ email info@pichainshop.net

Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…. Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị PiChainShop.Net.

Trách nhiệm và quyền lợi của PiChainShop.Net

Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc các trường hợp bất khả kháng, PiChainShop.Net sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại trang web PiChainShop.Net mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ PiChainShop.Net. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được Ban Quản Trị thông báo cụ thể trên trang web PiChainShop.Net

SHOPPING CART

close