Chính sách Thanh toán

1. Cách 1:

– Người mua trực tiếp chuyển Pi vào Ví của Người bán

– Sau khi nhận Pi, Người Bán sẽ vận chuyển hàng đến cho Người mua

– Cách này khi xảy ra tranh chấp về chất lượng hàng hoá, sẽ không được hỗ trợ tốt nhất từ PiChainShop.Net

2. Cách 2:

– Người mua chuyển Pi vào ví của PiChainShop.Net

– PiChainShop.Net sẽ thông báo để Người Bán chuyển hàng cho Người mua

– Sau khi nhận hàng và kiểm tra đầy đu. Người Mua sẽ thông báo cho PiChainShop.Net để chuyển khoản cho Người Bán

– Khi kiểm tra hàng, nếu Người mua phát hiện hàng hoá không đúng chất lượng sẽ thông báo cho PiChainShop.Net để giải quyết, khi giải quyết thoả đáng. Người Bán sẽ nhận được Pi từ PiChainShop.Net

– Ngoài ra, bằng sự thoả thuận với Người Bán. PiChainShop.Net có thể giữ lại một khoản phí Pi để Bảo hành sử dụng, hết thời gian bảo hành. PiChainShop.Net sẽ chuyển Pi đầy đủ cho Người mua

– Cách này sẽ Bảo đảm Người Bán nhận được đầy đủ số Pi & Người mua cũng nhận được mặt hàng đúng chất lượng

SHOPPING CART

close